Top.Mail.Ru
192 Kbps
128 Kbps
64 Kbps
48 Kbps
Arm Radio FM 107
Vem Radio FM 91.1
Im Radio FM 103.8
Frenk Palon bi saba d’ tyamta d’ 100 shena d’ assiura d’ Armenia-Khuyada d’ Eorup,d’ 2 skhakha ina mudiya kongresnaya
2019-06-21 13:57:57

Khlap rishaya d’ gyuda d’ Kongresnaya balgana bi bukara d’ aremnaye Frenk Palon d’ tamal khlap rishaya d’ Jeqi Spiri,Adam Shif,Gas Biliraxi am Piter Qengi sazgyar skhakha ina mudiya ka kongresnaye bi sbaba d’ tyamta d’ 100 shena d’ assura d’ Armenia-America.

Goo Skhakha pshtela mughberta mdre goo Armenia it le kamay maghbdiyane takhrazyata d’ demokratuta,d’ tamal maryazta d’ prashyata d’ rishaya lumada,d 2 assura d’ politikayuta,ekonomiya,krava ama d’ NATO mitmasyanuta ina bnaya bil sharakta d’ MA ,haratkhaze mudita ila mn giba d’ Armenia,Adrbejan,NK bi shita d’ 1994 grisha drana d’ sazgyaruta.

Skhakha ka Armenia mn giba d’ America hamesha hivi banyana ile,haratkhaze maryazta d’ sazgyar lumade ka makchamta d’ assure

Mn qyule roba karyane