Top.Mail.Ru
192 Kbps
128 Kbps
64 Kbps
48 Kbps
Arm Radio FM 107
Vem Radio FM 91.1
Im Radio FM 103.8
ArmeniaYasranta glulta ila bil ysura d’ Silikona d’ op Start up d’ Teevl.Vazira Arshakyan shryul khata skhakha.
2019-06-21 13:42:32

Goo Armenia khata skhakha bt bani,bil mudi bt hayeri ka Start op bil varta le shuka d’ Teevl.But daha mndi bi dana d’ mamla shreta KA ‘Armenpres” mughberl vazira d’ rame tekhnologie d’ MA Hakob Arshakyan.

“Nisha d skhakha ayn ila mdre vata d’ hasena d’ aremnaye op la kha aremnaye varta le shuka,maplakhta d’ silikone.Ka tuvsa en sita d’ ghazakhaye etla nisha banya kispe varta le shuka,sabab etlunla kherbe urkhavate,akhnan maskh mitmasyanutan maplekhakhlunla,hayerakh ka dani. Armenia masya khashva ysura kat mitmasyanuta bt banya varta le shuka.Akhnan ayn masakh maryezakhlunla kmat akhnan khata levakh goo daha shula,d’ 2 akhnan etlan kaributa,kheyla d’ mani masakh maplekhakhlule”,-mughberel Hakob Arshakyan,mdre it takhrazyate,kat bil daha dakika le shreta ina.

Mn qyule roba karyane