Top.Mail.Ru
192 Kbps
128 Kbps
64 Kbps
48 Kbps
Arm Radio FM 107
Vem Radio FM 91.1
Im Radio FM 103.8
Bil hayerana d sharyane bukara d NK ka gibane chidena kha gyaha khina makhchemilunla rahatuta khashvilunla bil khlusta karbanta.
2019-06-21 12:05:57

Khlap rishaya d sita d Minsk d OSCE mamla ina shrya but sharka d tpakta d vazira d sharirut barayuta d MA Zohrab Mnacakanyan am vazira d sharirut barayuta d Adrbejan Elmar Mamedyarov goo Vashinkton 20 b khziran. Goo mamla pshtela mugjberta mdre shryena mprishaye buakre ka khshavta d rahatuta d NK .takhlopa f sharirut barayuta d atravate takhmante op karbante ina shryo but dani danaavate la khshavta d rahatuta.
Khlap rishaya d sita bi pshamta humzemena but tamal talakyate op chidena ka gibane mn kayat avi op bani spay ahvalata d kshavta d sazgyaruta.
Khlap rishaya d sita ka gibane chidena kha gyahabkhina khashvilunla pukdana d sazgyaruta, op rahtuta goo sirtabil khshavta d zitka d Teevl bneta d takhrazyata d inzhenerayuta.
Vazira d sharirut barayuta d atravate suzgerena khabgyaha khina bi kurba dana bil hayarta d rishaya d sita d OSCE sharakta le tpakta d khshavta d sazgyaruta

Mn qyule roba karyane