Top.Mail.Ru
192 Kbps
128 Kbps
64 Kbps
48 Kbps
Arm Radio FM 107
Vem Radio FM 91.1
Im Radio FM 103.8
Go Atre d’ Armenia bil 5 shne bi 75 mil bt maryzi 150 site d’ tekhnologyyae
2019-05-27 14:35:19

Le dane d’ lumade d “ Ka but Syuniq , Im Qayl” rishaye d’ maghbarte d’ mamle d’ bil takhbranute d’ ofise d’ Tekhnologye Karen Vardanyan mughbrel , kat bi shite d’ 2019-2024 gyarak maryzi go Atre d’ Armenia matrasyate d’ 150 nishe d’ tekhnologye bi 75 mil dolare .

Ka but maryazte d’ op tammte d’ dani bukare go Armenia bt maryzi 1500 duqyane d’ plkhana .

Vardanyan ham hada ile mughbra kat ka kosuyne d’ Aremnaye bt hayri tore bi 1000 operatore .

/Tarjemanta-Kh.Harutyunyan/
 

Mn qyule roba karyane