Top.Mail.Ru
192 Kbps
128 Kbps
64 Kbps
48 Kbps
Arm Radio FM 107
Vem Radio FM 91.1
Im Radio FM 103.8
پیش نویس استراتژیک ضد رشوه خواری به بحث عمومی ارائه شد
2019-06-11 13:43:51

وزارت دادگستری جمهوری ارمنستان در سایت www.e-draft.am پیشنویس تصمیم دولت " در مورد تصویب برنامه مراسم اجرای استراتژیک ضد رشوه خواری در سال های 2019-2020 میلادی " که در نتیجه درخواست عمومی تنظیم شده است به بحث عمومی ارایه کرده است.

در این سند راستا های سیاست ضد رشوه خواری در سال های آینده همچنان سیستم نهادی ضد رشوه خواری ارایه می شوند.

در این سند سه راست مبارزه علیه رشوه خواری از جمله جلوگیری از رشوه خواری ، افشای جنایت ها رشوه خواری و آموزش و آگاهی در خصوص مبارزه علیه رشوه خواری ارایه می شوند.

پر خواننده‌ترين‌ها