Top.Mail.Ru
ՈՒՂԻՂ ԵԹԵՐ
192 Kbps
128 Kbps
64 Kbps
48 Kbps
Arm Radio FM 107
Vem Radio FM 91.1
Im Radio FM 103.8
ԾՐԱԳՐԵՐ
հաղորդավար՝ Վարդգես Ավետիսյան
Մենք և մեր բառերը
Հանրային ռադիոյի «Մենք և մեր բառերը» հաղորդաշարը 12-ամյա կենսագրություն ունի: Այն անդրադարձ է հայոց լեզվին առնչվող ամենատարբեր ընդգրկուն հարցերի: Հնչյունաբանություն, բառագիտություն, ձևաբանություն, շարահյուսություն, ոճաբանություն, ուղղախոսություն, ուղղագրություն, մեր խոսքում և զանգվածային լրատվամիջոցներում սպրդող վրիպումներ, բուհերի դիմորդներին օգնություն, տեղանունների և բառերի ստուգաբանություն, ունկնդիրներին հետաքրքրող հարցերի մեկնություն և այսօրինակ այլազան հարցերին վերաբերող բացատրություններ: Հաղորդաշարին աջակից են մեր լեզվագետ լեզվաբանների գրավոր ժառանգությունները
PODCAST