Top.Mail.Ru
ՈՒՂԻՂ ԵԹԵՐ
192 Kbps
128 Kbps
64 Kbps
48 Kbps
Arm Radio FM 107
Vem Radio FM 91.1
Im Radio FM 103.8
ԾՐԱԳՐԵՐ
Երաժշտական առավոտ
«Երաժշտական առավոտ» ծրագիրը հանրայինի ուղիղ եթերում է յուրաքանչյուր շաբաթ առավոտ, ժամը 9.00-11.00-ը: Հանդիպում հայտնի և անհայտ կատարողների հետ, կենդանի ելույթներ ուղիղ եթերում, պրեմիերաներ, երաժշատական աշխարհի նորություններ և իհարկե անկեղծ զրույցներ:
PODCAST