Top.Mail.Ru
ՈՒՂԻՂ ԵԹԵՐ
192 Kbps
128 Kbps
64 Kbps
48 Kbps
Arm Radio FM 107
Vem Radio FM 91.1
Im Radio FM 103.8
ԾՐԱԳՐԵՐ
Կարևոր է իմանալ
«Կարևոր է իմանալ» հաղորդումը օգտակար տեղեկությունների շարք է: Այն եթերում է ամեն օր: Սոցիալական, իրավական, առողջապահական, կրթական ոլորտի նորություններ և կարծիքներ: Այդ օգտակար տեղեկություններն ավելի կհեշտացնեն ձեր առօրյան, կօգնեն լինել ավելի տեղեկացված
PODCAST