Top.Mail.Ru
192 Kbps
128 Kbps
64 Kbps
48 Kbps
Arm Radio FM 107
Vem Radio FM 91.1
Im Radio FM 103.8
Pishena ptikha avana d’ Umra d’ Atouyraya d’ Madenkha.
2019-06-21 12:38:31

Goo umra Umra Mar Yukha Maymdana(Mamedana Ioanna),goo Ancava(Irak) pishl ptikha avana d’ Sinodaye-Rishaya takhloputa ‘ Umra d’ Atouraya d’ Madenkha.

Avana pishl chida mn giba d’ katolikosa-patriarkha Mar Givargis 3(Sliva).

Bi kshhavta d’ patriarkha guu davn shurekena mn qyule akri dunye takhlopa d’ Umra d; Atouraya d’ Madenkha.

Goo sharka d’ dani it.

Mitropilitta d’ Hndya,asya Mar Aprem Mukeyn,

Mitropilita d’ Avstralia,khata Zelandia op Livana mar Milis Zaya,Apeskopa d’ America Mar Aprem Khamis,Apeskopa d’ Kanada Mar Amanuvel Iosip,Apeskopa d’ Eorup Mar Avdisho Avrakham,Apeskopa d’ Siria Mar Aprem Atniel,Apeskopa d’ Gyarbiya d’ Irak,atravata d’ Russia op Atre Khire Mar Iskhak Iosip,Apeskopa d’ Kalifornia Mar Ava Ruvel,Apeskopa Mar Yukhanan Iosip(Hndya),Apeskopa Mar Avgen Kuryakus(Hndya)Apeskopa Irana,Mar Narsaya Benyamin,Ameskopa d’ sama d’ madenkha d’ AmericaMar Polus Benyamin,Apeskopa d’ Erbil Mar Abris YukhananApeskopa d’ ughdana d’ Avstralia Viktoria,Mar Benyamin EliaArkhidiakonNarsay-Yukhanis.

Sharekane goo areshqeta d’ Diana bt sharelki le putakha d’ umra d’ Mar Givargis.Ana avana 2 avana d’ sinodaye ile,khut huchma d’ Katolikosa patriarkha Mar Givargis 3,mn kshhavta d’ siamidi 18 bi ilul shita d’ 2015.

Mn qyule roba karyane