Top.Mail.Ru
192 Kbps
128 Kbps
64 Kbps
48 Kbps
Arm Radio FM 107
Vem Radio FM 91.1
Im Radio FM 103.8
Goo Armenia khata skhakha d’ khameta d’ rahatuta krva ina bnaya Armen Grigoryan.
2019-06-19 14:31:40

Goo zduta d’ mleta d’ gibrit khameta d’ rahatuta d’ atravate,khameta op mamleta d’ social-ekonomiya udyu Yuma le kamay bukara d’ atra ila.But daha mndi mughberel natirraza d’ khuyada d’ khameta d’ rahatuta d’ MA Armen Grigoryan,le lumada muryezta goo Russia khut mnyana d’ 10,bil shreta d’ bukara d’ khameta d’ rahatuta.

‘Le dalkuva takhrazyate maryazta le marza d’ gibrit le kamay shopa ila tavula shopa d’ barayuta d’ atra,bil khata takhrazyate jvaja,khamet d’ skhakha d’ krava,sabab akhnan khata skhakha ivakh bnya bil kshhavta op khameta d’ Rahatuta d’ MA

Bil neta d’ skhakha mdre khata takhrazyata d’ krava garak lakhmi bil chyta d’ khshavta op khameta d’ rahatuta d’ MA ,bil kshhavta d’ shaha d’ ama aremnayuta,mughberelArmen Grigoryan.

Mn qyule roba karyane