Top.Mail.Ru
192 Kbps
128 Kbps
64 Kbps
48 Kbps
Arm Radio FM 107
Vem Radio FM 91.1
Im Radio FM 103.8
Gyude d' hadame d' «Rafideyn» muryzena tpakta ma Al-Malik
2019-06-18 14:04:44

Bi yum ed' shabta gyude d' hadame d' Porlamente d' Irak «Rafideyn» , bil takhbranute d' gyude d' Demokratute d' Atuarye ZAVVA Yunada Kanno tpikna am rish vazire d' Irak Nuri Al-Mlaik . Gibane le dane d' tpakta sukhsiyemna but prishe prishe bukare d' Irak .
Le dane d' maghbarte d' mamla ka hadame d' spariome le dane d' hamzamte d' tilifon Ankawa.com Yunada Kanna mughbrel , kat go dani bukarae sukhsiyena hartkhaze but bukare d' khayane d' Atuarye go arane d' Nnve . Kanan hartkhaze mughbrel but bukare d' hadame d' site d' FBS.
/Trajeman ta-Kh.Harutyunyan/

Mn qyule roba karyane