Top.Mail.Ru
192 Kbps
128 Kbps
64 Kbps
48 Kbps
Arm Radio FM 107
Vem Radio FM 91.1
Im Radio FM 103.8
Bi shula d Robert Qocharyan am mprishaye kayome kat ina cgrya narahat sakhseta bt maryekhilunlw 14 bkhziran.
2019-06-12 15:31:08

Bil sakhseta d shula d d 2 rishaya d MA Robert Qocharyan,Seyran Ohanyan,Yuri Khachaturov am Armen Gevorgyan rishaya bet dina am takhlope Vahe Grigoryan am takhlopa d khut zyaja Seda Safaryan idyum pahla muryekhta.D tamal svuta bt pesha khshevta 14 b khziran sahatt 10,30 abut daha mni mugjberwl dayana Armen Danielyan.
Matkherakh rishaya het dina le rsheta iva cheta 18 b yar bil shula d d 2 rishaya d MA Robert Qocharyan mn giba d dayana d MA
Robert Qocharyan pishl khshiva mari gnaha bil tepa d kunash kanun khut mnyana d 300.1 sama d 311 d sama d 4 ka kabalata d kispe .

Mn qyule roba karyane