Top.Mail.Ru
192 Kbps
128 Kbps
64 Kbps
48 Kbps
Arm Radio FM 107
Vem Radio FM 91.1
Im Radio FM 103.8
Goo Bryusel bt pasyh chida d 2 lumada d khuyada d khovravayuta d plkhana Armenia-khuyada d Eorup.
2019-06-12 11:41:23

13 bnisan vazira d sharirut barayuta d MA Zohrab Mnacakanyan am kayomutu bi saghbarta d plkhana bt saghberi le Bryusel,bi nisha d sharakta le 2 lumada d khovravayuta d plkhana d Khuyada d Eorup -Armenia,kat bt sharila vazira d sharirut barayuta d MA Zohrab Mnacakanyan rishaya takhlopa d vaziruta d barayuta d Khuyada d Eorup Federika Mogerinin.
Bil sharka d khuyada vazira d sharirut barayuta d MA Zohrab Mnacakanyan M rishayavtakhlopa d Khuyada d Eorup Federika Mogerinin sazgar ysira mamla bt shari

Mn qyule roba karyane