Top.Mail.Ru
192 Kbps
128 Kbps
64 Kbps
48 Kbps
Arm Radio FM 107
Vem Radio FM 91.1
Im Radio FM 103.8
Movses Abelyan pishel prisha khlap natirze d' MAK
2019-06-11 13:32:42

Rishaya Khlap Natirze d' MAK Antonio Guteresh prishel dakhi khlap rishaye d' natize d' MAK ka Movses Abelyan . But daha ina maghbura mn sutarute d' kayq ed' MAK .

Movses Abelyn bi shite d' 2016 pishel prisha dakhi klap rishaye d' nishe d' Ansablyaye d' natirze d' MAK . Sabab mn bar daye pishel prisha dakhi takhbrane d' hadame d' gyuade d' Khuyada go Ansamblyaye d' MAK . Go daha shvila Movses Abelyan plikhel 25 shne , dakhi takhbran ed' Ansamblaye d' MAK.

/Tarjemanta-Kh.Harutyunyan/

Mn qyule roba karyane