Top.Mail.Ru
192 Kbps
128 Kbps
64 Kbps
48 Kbps
Arm Radio FM 107
Vem Radio FM 91.1
Im Radio FM 103.8
Khalte d' ramasha le khut shmeya . Go Erevan gyarak maryzi puatkhe d' bet khalta khut shmeya
2019-06-11 13:25:57

Go Armneia 20 bi ilun gyarak maryzi putakhe d' bet khalta bi 55 mm ramuyta .

But daha le dane d' hmzamta mn hadame d' spariome d' Sputnik Armenia , ile mughbra takhbrante d' marketinge d' Dine Sky Armeniia Viktorya Matevosyan.

Bet-khlta bt maryzi prishe prisge mkhulyate , saba lap shtete d' alkohol , op go hava bt peshi bi 1 ,30 palje . Maryazte d' khurze d' bet-khlta , gyarak maryzini darse le Ameriqa . Bet khalta ham hada bt palkha bi yerkhvane d' stva.

/Trajemanta-Kh.Harutyunyan/

Mn qyule roba karyane