Top.Mail.Ru
192 Kbps
128 Kbps
64 Kbps
48 Kbps
Arm Radio FM 107
Vem Radio FM 91.1
Im Radio FM 103.8
Bi huchma d’ rishaya d’ Irak Abadi Karekosh shvikona khut huchma d’ Ughdana d’ Nenve.
2019-06-10 13:57:32

Bi chyata d’ rishaya d’ vazira d’ Irak Abadi gyuda d’ ‘Babelaye’ op khavravate shitaye pultena mn Maghdet-Karekosh.Areshqeta shvikona khut huchma d’ Gyuda d’ Sirta d’ Nnenve.Haratkhaze bet-rabbane Mar-Bekhnam ina mukrevu khut akhtiyarute.But daha mndi bktavela Shotaputa d’ baraneta-mardutaneta d’ atouraya d’ “Bneta”.

Mn qyule roba karyane