Top.Mail.Ru
192 Kbps
128 Kbps
64 Kbps
48 Kbps
Arm Radio FM 107
Vem Radio FM 91.1
Im Radio FM 103.8
Goo le kamay 3 yarkha d’ shita d’ 2019 Khazoyuta goo MA pshtela mumliota mn giba d’ Teevl bil 5.2%.
2019-06-10 12:50:59

Gyuda d’ sakhseta d’ mlat prestela sharka d’ khazoyuta,sazgyar bil det bil yarkha d’ kyanunkharaya-adar goo atra sharka d’ khazoyuta pshtela mumlita sughberena 364 elpe 489 khazoyeBil dalkuva d’ davar shita .Bi shita d’ 2018 hamn dana pshtela mumlita bil 5.2%.Bi yarkha d’ kyanun-kharaya-adar saghberane sharke iva mumliya 346458 khazoye le MA .Mn atra bi shita d’ 2019 sughberena 317891 nashe,shita d’ 2018 300832 nashe bi dalkuva d’ davar shita d’ 2018 % mumliya iva bil 5.7 minyane.

Mn qyule roba karyane