Top.Mail.Ru
192 Kbps
128 Kbps
64 Kbps
48 Kbps
Arm Radio FM 107
Vem Radio FM 91.1
Im Radio FM 103.8
Mn takhmanta hal bneta d’ takhrazyate d’ politikayuta .pshtela muryezta sakhseta khut khabra d’ “ Lumada d’ takhmanyata d’ aremnayuta”.
2019-06-10 12:42:46

Goo Dilijan saghberane mn Armenia op akri dunye takhlopa d’ politikaye davar op tamal,takhlopa d’ sita d’ madiyane tekhnologie,badoke goo Dilijan shurekena le lumada”Lumada d’ takhmanta d’ aremnayuta”.But daha mndi maghburena mn motva d’ rishaya d’ MA .Goo 2 yumana d’ lumada muryezena shreta d’ takhmanyate but tepa d’ surat-alma d’ dunye,tekhnologie d’ 4 shukhlputa,le kamay bar-0svaduta d’ diora d’ 21,politikayuta op sharke bukare.

Goo shvila d’ rishaya lumada Armen Sargsyan ka arkhe saghberane mn mprishaye atravata d’ dunye viyule tpkyate ika shryena mitmsanuta d’ takhrazyata d’ Armenia.

Mn qyule roba karyane