Top.Mail.Ru
192 Kbps
128 Kbps
64 Kbps
48 Kbps
Arm Radio FM 107
Vem Radio FM 91.1
Im Radio FM 103.8
Goo mtkha d’ saghbarta d’ plkhana le KR Nikol Pashinyan tpakta bt avile ama d’ Vladimir Putin.
2019-06-05 14:12:03

Rishaya d’ vazire Nikol Pashinyan mn 6-7 b khziran bi saghbarta d’ plkhana bt saghber le KR ,dakhi mughberlun mn motva d’ plkhana d’ rishaya d’ vazira d’ MA ,rishaya d’ vazire bt shareq le rushmaya lumada d’ Teevl goo Sankt Peterburg,ika mamla bt sharini.

Goo mkha d’ saghabrta rishaya d’ vazire Pashinyan tpakta bt avile ama d’ rishaya d’ KR Vladimir Putin,Spartela mprishaye tpakyata d’ rishaya d’ vazira ama d; rishanuta d’ atra,mprishaye rishaya d’ sita d’ Teevl.

Nikol Pashinyan tpakta bt avile ama d’ takhlopa d’ shotaputa d’ aremnaye d’ Sankt Peterburg.

Mn qyule roba karyane