Top.Mail.Ru
192 Kbps
128 Kbps
64 Kbps
48 Kbps
Arm Radio FM 107
Vem Radio FM 91.1
Im Radio FM 103.8
Mprishaya kayoma le shita d’ rishayuta d’ America Berni Sandersn huyerel ka skhakha d’ kshhavta d’ Prma d’ Sahda d’ Gyavanaya d’ aremnaye.
2019-06-05 12:30:06

Mprishaya kayoma le shita d’ rishaya d’ America Berni Sandersn huyerel ka skhakha d’ khashvana d’ Prma d’ Sahdsa d’ Gyavanaya d’ aremaye.Bil haratkhamn giba d’ Senator Robert Senendes mudiya skhakha etle 17 sazgyar kayome.Sazgyar bil skhakha bchyadena khahsvilun op kablilunla Prma d’ Sahda d’ Gyavanaya d’ aremnaye mn giba d’ America.Bi daha dana skhakha mudiya ile ka rishaya Senata d’ Teeveleta.

Mn qyule roba karyane