Top.Mail.Ru
192 Kbps
128 Kbps
64 Kbps
48 Kbps
Arm Radio FM 107
Vem Radio FM 91.1
Im Radio FM 103.8
Goo Shotaput d’ Umvate Khuyede pshtela ptekhta makhzeta bil shekel mukrevta ka maryazta d’ shukhlapa d’ Tavsheta goo Armenia
2019-05-31 13:16:16

Goo Shotaputa d’ Umvate Khuyede bt pasha muryezta putakha d’ ‘Shukhlapa d’ Tavshaye goo Armenia bi shekle’huyerta mn giba d’ mprishaya takhlopa d’ Armenia.Goo Makhzeta pishena mudiya shekel d’ shita d’ 2018 iman goo Armenia muryezlun shukhlaputa d’ politikayuta,shekel bil dreta d’ pasulta azat,ktave,varake bil khabrane bar-atra.But daha mndi maghburena mn motva d’ vaziruta d’ sharirut barayuta d’ MA.

Mn qyule roba karyane