Top.Mail.Ru
192 Kbps
128 Kbps
64 Kbps
48 Kbps
Arm Radio FM 107
Vem Radio FM 91.1
Im Radio FM 103.8
Umra d’ Atouraya d’ Madenkha prasela kha gyarga d’ ktava d’ lishana d’ atouraye.
2019-05-29 11:28:36

Tlashiba,28 b yar goo Sidney pshtela muryezta rushmaya putakha d’ prasta d’ ktava d’ lishana d’ atouraye’Lishani’.

Zuyakha pishl bnya ama d’ giba d’ Umra d’ Atouraya d’ Madenkha d’ Avstralia,kat pishl tukbera ama d’ mitropolita d’ Avstralia,khata Zelandia Mar Milis Zaya,pshtela muryezta goo avana d’ ‘Edessa’ bi shema d’ kadisha Rabban Khurmizda.

Al prasta d’ ktava pishena shureka katolika-patriarkha Mar Givargis 3 (Sliva0)op kha gyarga kayoma d’ Umra d’ Atouraya d’ Madenkha haratkhaze klirikaye op midiaye,takhlopa d’ intellenenyuta.

Mn qyule roba karyane