Top.Mail.Ru
192 Kbps
128 Kbps
64 Kbps
48 Kbps
Arm Radio FM 107
Vem Radio FM 91.1
Im Radio FM 103.8
Hadame d' Politikayute d' mejlise d' Atuarye sughbrel le Tehran
2019-05-27 14:09:51

Hadame d' Politikayute d' Iran mn site d' Atuarya-christyane Rabi Yonatan Bet-Kolya bi chate d' shotapute d' Eorup sughbrel e Tehran le Arshkhete d' Iran.
Le Arshkheta iva sughbra prishe prishge hadame d' mlate sure , Le dane d' tpakta gyara sakhsiva kha gyahe bukare d' mlate sure . Mn bar revolyuc Islamaye , kha gyahe bukare muryzlun bil gibe d' shotapute d' Eorup op hartkhaze shotapute d' mlate sure kat ina bkhaya go Iran . But daha maghburena mn veb-sayte d' AINA.
/Trajemanta-Kh.Harutyunyan/

Mn qyule roba karyane