Top.Mail.Ru
192 Kbps
128 Kbps
64 Kbps
48 Kbps
Arm Radio FM 107
Vem Radio FM 91.1
Im Radio FM 103.8
Rishaya dayanuta kala d’ dalkuva ila shrita le marza d’ dvarta d’ shula d’ Qocharyan op tamal parsope shadarta d’ plkhane le Rishaya Dayanutad’ kunash-kanune,op takhmanyate le martza d’ Qocharya.
2019-05-24 13:46:14

Rishaya dayanuta d’ MA kala d’; dalkuva ila mukchemta le 2 takhmanyata d’ kunash-kanuna d’ bet-dina bi shula d’ Qocharyan am tamal parsope.But daha mndi maghburela rishayuta d’ Dayanuta d’ MA.

20 b yar Trayana rishaya d’ MA Robert Qocharyan,tamal khlap rishaya d’ vazira d’ MA Armen Gevorgyan,tamal rishaya d’ vazira d’ Sutaruta d’ MA Seyran Ohanyan am tamal rishaya d’ Sita d’ Shotaputa d’ Mtakasta d’ Kola d’ Mshotepa Yuri Khachaturov,bil takhmanta d’ det-dina muchemuna bukara op pisjel mukhchema goo kunash-kanun.

Bi shita d’ 2008 mn 1-2 b adar goo areshqeta d’ Erevan muryezta ahvalat kat shula ile ptikha le marza d’ Trayana rishaya d’ MA Robert Qocharyan,tamal khlap rishaya d’ vazira d’ MA Armen Gevorgyan,tamal rishaya d’ vazira d’ Sutaruta d’ MA Seyran Ohanyan am tamal rishaya d’ Sita d’ Shotaputa d’ Mtakasta d’ Kola d’ Mshotepa Yuri Khachaturov pshtela gnaha khshevta khut tepa d’ kunash-kanun d’ 300.1 sama d’ 1,bil det kat ani mn mprishe parsope muchemuna kanuna d’ bet-dinaLe marza d’ Miqayel Harutyunyan pshtela presta saksheta,Yuri Khachaturov bil 5 milyun dram azat ile shrya,Robert Qocharyan pisheva ysira.

18 b yar sazgyar bil takhmanta d’ det-dina Robert Qocharyan azat ile shrya,bil kshahvta d’ khvata d’ tamal op adi rishaya d’ Arcakh gu shula.

Mn qyule roba karyane