Top.Mail.Ru
192 Kbps
128 Kbps
64 Kbps
48 Kbps
Arm Radio FM 107
Vem Radio FM 91.1
Im Radio FM 103.8
Mashmeta d' sluta ka azat shreta d' Mosul
2019-05-24 13:00:37

Erbil.Kurdistana d' Irak.Rishaya d' gyuda d' Konfesia d' mshikhaya d' Irak shurekena le sluta sleta ka azat shreta d' Mosul,kat pshtela muryezta goo Ancawa goo ughdan d' Erbil.

Le sluta goo umra d' kadeshta Mat Maryam shurekevpatriarkha d' Umra d' Atouraya d' Mmadenkha Mar Givargis 3 Sliva,patriarkha d' khaldo-katolikaye Luis 1 Rafael Sako,mitropolita d' siro-yakovitaye d' Mosul Daut Matti Sharaf,kha gyarga kashe,politikaye-d'mshikhaye.

U hega,iman pisheva mushmiya kadishe khbarane mn shema d' Ioan rishaya d' umra d' Kaldaye zuhara il mjushmiya,mdre hivi etlun bi jalduta sirta d' mshikhaye azat bt sharilunla mn ida d' dzhmen.

Patriarkha Luis Rafael tenanna d' mnel viya mn koshune,sharekane le azat shreta d' Mosul-akhchi kheyla d' sirta d' Irak.Bi khabrna d' patriarkha goo plashe mn gyunkhe shurekena «mshikhaye,mashilmane,arabaye ,k urdaye,turkmenaye».

Luis Rafael 1 mamla shreyl bi chyata khhsvilunla shita d' rahatuta d' Irak bi kshhavta d' takhrazyata d' zuiyakha ' umrane op marduta.Azat shreta d' Mosul masya kshhava tepa d' umtanayuta d' sazgyaruta d' Irak,mhumena ile patriarkha d' Kladaye.

Mn qyule roba karyane