Top.Mail.Ru
192 Kbps
128 Kbps
64 Kbps
48 Kbps
Arm Radio FM 107
Vem Radio FM 91.1
Im Radio FM 103.8
Mamla d’pras-khizva d’ Ishtar TV
2019-05-23 15:36:14

Erbil.Irak .Mn bar kyashiruta goo Irak mn giba d’ gyuda d’ jiluta d’ atouraye Rush mudi bi sharka mumlita ila bi elpe nashe,shotaputa d’ atouraye gushekla ryashta d’dmikhe politikaye mreshta goo yalma d’ .Y.Kanna op mamtiyana d’ dav,sabab hech khanne leva bkhmala mdre akhnan bt havakh sahada d’ nukhama tniha mn mitane d’ atouraye shula d’ 2000 shene d’ Sargis Agadzhana.

Dakhi ile magbura pras-khizva d’ Ishtar TV Sargis Agadzhan ks gyanu kublel ka kayomuta d’ America,blegtra bi bukara d’ Mshikhaye op khine mlate,kat pyashena khut huchma d’ IGIL d’ Irak op Siria.Sargis Agadzhan mudiyol hviyu mdre alma d’ mshikhaye bi namus bt maderilun le spukyate mn bar bneta op azat shreta d’ sirta d’ Nenve,mudi bt khamyalunla rahatuta d\’ alma,bneta d’ mitmasyanuta ka khayuta rahat goo ughdana.

Mn qyule roba karyane