Top.Mail.Ru
192 Kbps
128 Kbps
64 Kbps
48 Kbps
Arm Radio FM 107
Vem Radio FM 91.1
Im Radio FM 103.8
Sparyuma d’ “Zartonq prestela ktava ysira mn tkhuryata d’ mn msta parkane d’ Prma d’ Sahda d’ Gyavanaya d’ aremnaye
2019-05-23 13:56:59

Ktava”Kha mn Meline zeytuneta jile tukhurta ila mukchemta but Prma hakuyele but preekta mn Prma d’ Sahda d’ aremnaye,mani msitela qyule kherbe urkhavate ovralun op pesha saghbe tashita d’ khayo akhchi tukhrunya muditola ka karyane,zarita le kamaye.Sayoma d’ ktava Harutyun Galaychyan bryel goo Zytun,gashkana d’ Prma d’ Sahda d’ aremnaye ile viya op bi datit munyekhel goo Brazilia.

Le prasta d’ ktava sayoma d’ sparyuma d’ “Zartonq” Sevak Hakobyan mughberel mdre ktut pshtela sukhsita goo etkaneta d’ sparyuma d’ “Zartonq” goo Beyrut,tshita mn giba d’ shultana d’ Ramkavar azatuta.

“Ktuta kat ila bi ida ktevta bi shita d’ 1974 pshtela mukrevta ka Hrachya Sedrakyan,kat en mitmasyanuta hoya parsilunle,sabab bi de dana lela presta.Akhnen mukchameta nisha khshivalan ayn parsakhlunla bi sababa d’ tyamta d’ 80 shena d’ sparyuma”,-mughberel Hakobyan.

Ktava prestula sparyuma d’ “Zartonq” .Avn le kamay ktava d’ “Zartonq “ile

Mn qyule roba karyane