Top.Mail.Ru
192 Kbps
128 Kbps
64 Kbps
48 Kbps
Arm Radio FM 107
Vem Radio FM 91.1
Im Radio FM 103.8
Bil takhrrazyata d daha shita hayarta d KHE pshtela mumlita ka Armenia bil 25 mln $.
2019-05-23 13:27:42

Khlap rishaya d vazira d MA Mher Grigoryan kublel ka khuhada d gyuda d shvavuta d Eorup,balgane bi bukara d Adrbejan,Belarusia am rishaya d buakara d Surane Mshotepa d Madenkha Vasilis Maragos.Al tpakta haratkhaze shureqel rishaya d kayomuta d KHE Ezgyada Pyotr Svitalski.

Dakhi goo Armenpres maghburena,mn motva d khlap rishaya d vazira d MA ,Mher Grigoryan ka arkhe mudiyl skhakha d sazgyaruta d maplakhta goo mtkha d sakhseta d takhrazta d Sura d Alma d urkhavate.
Vasilis Maragos mughverel ka khlap rishaya d vazire,mdre Khuyada d Eorup bi shita d 2019 goo takhrazyata d shita hayarto mumlitola bil 25milyun euro.,muddi bil sharka 65 milyun Euro ila,hayarta d shita bt maaryezilunla goo shvila d berka,khameta d tunta,politikayuta op sharke shvile.

Mn qyule roba karyane